Zľava!

Osivá na produkčné účely

3.00 222.50 

Produkčné osivá a trávne miešanky.

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadne trávnych osív kontaktujte predajcu.

Po dohovore možnosť zabezpečiť aj iné druhy trávnych osív a zmesí. ( napr. Ladenec rožkatý, kostrava červená – Gondolín, Meadowmax 1,2, Cutmax protein, Cutmax alfa protein, Cutmax 1,2,3, Grazemax 1,2, Covermax, atď.)

Katalógové číslo: 0011 Kategórie: Značiek: , , , , , , , , , , , , , , ,

Popis

Lúčne miešanky pre trvalé trávne porasty
Zloženie Meadowmax 2 + MJ
19% ovsík vyvýšený
12% festulolium Hykor
15% festulolium Mahulena
8% kostrava trsteníkovitá
7% kostrava červená
5% mätonoh trváci
7% lipnica lúčna
11% ďatelina lúčna
4% ďatelina plazivá
12% mätonoh jednoročný

Zloženie Meadowmax 3 + MJ
23% Festulolium Hykor
20% Festulolium Mahulena
8% Kostrava rákos. Kora
4% kostrava červená Gondolin
9% Mätonoh trváci 4N Jaran
8% Lipnica lúčna Balin
11% Ďatelina lúčna Nodula/Dolina
4% ďatelina plazivá Riesling/Klondike
13% Mätonoh jednoročný Lomikar/Lolan

 Zloženie Lúka 6 ( vytrvalá lúčna zmes na výrobu sena aj pre kone bez ďatelín )

25% festulolium Felina/Hykor
10% psiarka lúčna Vulpina
5% kostrava červená Gondolin
10% kostrava trst. Kora
20% Timotejka lúčna Lema
10% mätonoh trváci 4N Jaran
15% lipnica lúčna Balin
5% ďatelina plazivá Riesling/Klondike

 

Pastevné miešanky pre trvalé trávne porasty
Zloženie Horsemax
15% Timotejka lúčna Lema
10+10 % mätonoh trváci 2N Stefani/Foxtrot
10% mätonoh trváci 4N Kentaur/Korok
30% festulolium Fojtan
5% kostrava lúčna Kolumbus/Pastorela
5% kostrava červená Gondolin
15% lipnica lúčna Hetera/Slezanka

Zloženie Covermax 1
20% festulolium Fojtan
4% ďatelina plazivá Rivendel
13% mätonoh trváci 2N Stefani/Foxtrot
13% lipnica lúčna Hetera/Slezanka
7% mätonoh trváci 4N Kentaur/Korok
17% timotejta lúčna Lema
13% kostrava červená Gondolin
3% ľadenec rožkatý Bull
10% kostrava Lúčna Kolumbus/Pastorela

Zloženie Covermax 2
40% festulolium Rebab
4% ďatelina plazivá Rivendel
11% mätonoh trváci 2N Stefani/Foxtrot
11% lipnica lúčna
5% mätonoh trváci 4N Mustang
15% timotejta lúčna Lema
11% kostrava červená Gondolin
3% ľadenec rožkatý Leo

Zloženie Grazemax3+JJ – s pridaním mätonohu jednoročného
20% festulolium Fojtan
17% festulolium Mahulena
4% mätonoh trváci 4N Mustang/Kertak
6% mätonoh trváci 4N Kentaur/Korok
8% mätonoh trváci 2N Stefani/Foxtrot
4% timotejta lúčna Lema
13% lipnica lúčna Hetera/Slezanka
5% kostrava červená Gondolin
4% ľadenec rožkatý Bull
6% kostrava Lúčna Kolumbus/Pastorela
9% ďatelina lúčna Vesna
4% ďatelina plazivá Riesling/Klondike

Zloženie Cutmax 2
42% festulolium Hostýn
32% festulolium Bečva
26% mätonoh Lolan

Zloženie Cutmax3+JJ

21% festulolium Felina/Hykor
12% festulolium Perun/Lofa
9% mätonoh trváci 4N Mustang/Kertak
5% Lípnica lúčna Balin
9% Timotejka lúčna Lema
26% Ďatelina lúčna 4N Nodula/Dolina
5% Ďatelina plazivá Riesling/Klondike
13% mätonoh jednoročný Lomikar/Lolan

 

FELINA – HYKOR  patrí medzi vytrvalé trávy. Využíva sa ako komponent do dočasných i trvalých lúk a pasienkov. Vyniká vysokou vytrvalosťou, vzdoruje vymŕzaniu, znáša dobre sucho aj krátkodobé zamokrenie. Veľmi dobre znáša viacsečné (resp. pastevné) využitie, a preto je využívaná aj do pastvín, kde sa potom prejaví ako prvok stabilizujúci výnos pastevného porastu a najmä zvýši jeho vytrvalosť. Prednosti: vytrvalosť , dobrý zdravotný stav , skorý jarný rast ,vysoký výnos krmu ,odolná proti pošliapavaniu Využitie : v trvalých trávnych porastoch , pastviny , komponent do ďatelinotrávnych zmesí.

LOFA – MAHULENA je 4 – 5-ročná tráva, s rýchlym jarným rastom a dobrým obrastením po zberoch. Jej využitie je predovšetkým na ornej pôde, popr. v dočasných lúkach, ale aj v pastvinách, pretože dobre obrastá pri viacsečnom využívaní. Vysoké výnosy dáva ako v čistých kultúrach, tak aj v zmesiach s trávami a ďatelinou lúčnou. Biomasu možno využívať k priamemu kŕmeniu, najmä však na konzerváciu silážovaním. Lofa je najvýnosnejšou odrodou s vysokou nutričnou hodnotou. Prednosti: rýchle obrastanie po zberoch ,vysoký výnos ,vysoká kvalita biomasy ,dobrá konzervovateľnosť Využitie: v monokultúre alebo v zmesiach na ornej pôde , dočasné lúky a pasienky ,vhodná pre zelené kŕmenie i pre konzerváciu

Mätonoh 1.r JIVET je Tetraploidná odroda mätonohu jednoročného. Od mätonohu mnohokvetého sa líšia plným klasením už v roku zasievania. Tvorí mohutné trsy so stredne hustými odnožami. Steblá sú hrubšie .Po kosbách rýchlo obrastá, takže dáva v priaznivých podmienkach alebo pod závlahou až 5 kosení. JIVET sa pestuje ako silážna monokultúra. optimálny čas na zber dosahuje za 60-75 dní od výsevu. Okrem vysokého výnosu zelenej a suchej hmoty dáva aj veľké množstvo koreňovej hmoty, ktorá zlepšuje pôdnu štruktúru. JIVET môžeme použiť aj ako medziplodinu, zelené hnojenie, prísev preriedených ďatelinovín , eventuálne ako kryciu plodinu pri obnove trvalých lúk a pasienkov najmä na miestach ohrozených eróziou. V chladnejších a vlhších polohách môže byť vhodnou náhradou kukurice na siláž. Prednosti : vysoký a stabilný výnos hmoty , dobrá konzervovateľnosť ,vysoký obsah cukrov ,rýchly vývoj po zasiati Využitie: v čistých kultúrach pre silážovanie ,silážne zmesi s ďatelinou lúčnou na 1-2 úžitkové roky (15-18 kg ďateliny a 4-8 kg mätonohu)

Mätonoh 1.r LOLAN je Tetraploidná odroda mätonohu jednoročného. Od mätonohu mnohokvetého sa líšia plným klasením už v roku zasievania. Tvorí mohutné trsy so stredne hustými odnožami. V klasení je o 5 dní neskorší než Jivet. Po kosbách rýchlo obrastá. LOLAN sa pestuje ako silážna monokultúra. Optimálny čas zrelosti dosahuje za 60-75 dní od výsevu. Okrem vysokého výnosu zelenej a suchej hmoty dáva aj veľké množstvo koreňovej hmoty, ktorá zlepšuje pôdnu štruktúru. LOLAN môžeme použiť aj ako medziplodinu, zelené hnojenie, prísev preriedených ďatelinovín, eventuálne ako krycie plodinu pri obnove trvalých lúk a pasienkov najmä na miestach ohrozených eróziou. V chladnejších a vlhších polohách môže byť vhodnou náhradou kukurice na siláž. Prednosti : vysoký a stabilný výnos hmoty ,dobrá konzervovateľnosť , vysoký obsah cukrov , rýchly vývoj po zasiatí Využitie : v monokultúrach pre silážovanie , plodina na zelenú hmotu alebo zelené hnojenie ,krycia plodina pri obnove trvalých lúk a pastvín

BESKYD je stredne skorá Tetraploidná odroda ďateliny lúčnej. BESKYD , oproti diploidným odrodám má mohutnejší koreňový systém, vyšší obsah cukrov a nižší obsah vlákniny. Tetraploidné odrody pomalšie starnú, tým sa predlžuje dĺžka obdobia vhodného pre úrodu. Ďatelina lúčna BESKYD sa uplatňuje predovšetkým v ďatelinotrávnych silážnych zmesiach na ornej pôde. je možné tiež pestovanie v monokultúre, silážovanie samostatne a primiešanie do kŕmnej dávky pred kŕmením. Ďatelina lúčna je dodávateľ N a jeho miešaním s glycidovou zložkou (kukurica, trávy …) možno docieliť vhodného pomeru C: N v kŕmení pre zvieratá. Ako monokultúra vydrží BESKYD v podmienkach strednej Európy väčšinou 2-3 úžitkové roky, v ďatelinotrávnych zmesiach v priemere o jeden rok dlhšie. Výhodou pestovania ďatelinotráv je úspora v hnojení N, ktorý je do pôdy dodávaný hlízkovými baktériami na koreňoch ďateliny. Podľa zastúpenie ďateliny v poraste sa taká zmes nemusí prvé 2-3 roky dusíkom hnojiť. Prihnojiť možno trávu až v 3 alebo 4 roku po ustúpení ďateliny z porastu. Prednosti : vysoký výnos hmoty najmä v 2.užitkovom roku ,vyššia vytrvalosť , dobré obrastanie, nižší obsah vlákniny Využitie: v čistých kultúrach pre silážovanie na 2-3 roky, silážne zmesi s trávou 3-4 roky zberu

VESNA je skorá Tetraploidná odroda ďateliny lúčnej. Ďatelina lúčna VESNA sa uplatňuje v ranných ďatelinotrávnych a silážnych zmesiach na ornej pôde. Je možné tiež pestovanie v monokultúre, silážovanie samostatne a primiešanie do kŕmnej dávky pred kŕmením. Ďatelina lúčna je dodávateľ N a jeho miešaním s glycidovou zložkou (kukurica, trávy …) možno docieliť vhodného pomeru C: N v kŕmení pre zvieratá. Vzhľadom k vyššej vytrvalosti ho možno odporučiť aj ako komponent do trvalých ďatelinotrávnych zmesí. Výhodou pestovania je úspora v hnojive N,ktorý je do pôdy dodávaný hlízkovými baktériami na koreňoch ďateliny. Podľa zastúpenie ďateliny v poraste sa taká zmes nemusí prvé 3 roky dusíkom hnojiť. Po ustúpení ďateliny z porastu sa tráva musí začať hnojiť alebo je možné ďatelinu do porastu znovu dosiať. Prednosti : vysoký výnos hmoty ,vyššia vytrvalosť ,skorosť ,dobré obrastanie , vyšší obsah bielkovín Využitie: v čistých kultúrach pre silážovanie na 2-3 roky ,silážne zmesi s trávou 3-4 rok zberu, možnosť využitia v ďatelinotrávach

KENTAUR je stredne neskorá Tetraploidná odroda mätonohu trváceho. Je ozimného charakteru V kosbách vytvára fertilné odnože iba ojedinele. Vysoký obsah vodorozpustných cukrov umožňuje ľahkú konzerváciu silážou a zvyšuje chutnosť a stráviteľnosť. KENTAUR sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou ku hrdziam a listovým škvrnitostiam. Na dostatok vody a živín reaguje vysokými výnosmi hmoty. je určená pre využitie v silážnych porastoch ako monokultúra aj v ďatelinotrávnych zmesiach a ďalej ako komponent do zmesí pre intenzívne pasienky a dočasné lúky. Uplatňuje sa hlavne v repkárskych a zemiakárskych oblastiach. Prednosti: vysoký výnos hmoty ,vyššia vytrvalosť ,Vysoká odolnosť voči listovým chorobám ,vhodnosť pre intenzívne porasty ,vysoký obsah cukrov Využitie: v čistých kultúrach pre silážovanie , silážne zmesi s ďatelinou lúčnou na 3-4 úžitkové roky, komponent do zmesí pre intenzívne pasienky a dočasné lúky.

Lucerna siata má hlboký koreňový systém a tým pádom aj výbornú odolnosť voči suchu. Počas letného obdobia produkuje vysoké výnosy sušiny bohatej na proteíny.

Mätonoh trváci je najrýchlejšie zakladajúcim trávnym osivom zo všetkých druhov používaných na zakladanie trávnika.

Timotejka lúčna je  trsnatá viacročná  odolná proti mnohým nepriaznivým klimatickým podmienkam . Začína klasiť v polovici júna. Kvitne v polovici júla. Je vhodná do miešaniek s viacročným až trvalým využívaním.

Ďatelina plazivá  rastie na pastvinách a úhoroch. Jej korene dokážu preniknúť do zeme až do hĺbky 1 metra, čo ju robí menej náchylnou na sucho. Ďatelina fi xuje vzdušný dusík v pôde, ktorý sa neskôr stáva dostupným pre trávnaté rastliny.

Ďalšie informácie

Druh

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,