O spoločnosti LIVAX, s.r.o.

Spoločnosť LIVAX, s.r.o. vznikla v októbri 2011.

Pôvodná činnosť bola zameraná na predaj a poradenstvo v oblasti trávnych osív, ďatelinovín a ich miešaniek určených tak na produkčnú činnosť v poľnohospodárstve, ako aj mimoprodukčné trávne miešanky (okrasné, športové, rekreačné trávniky). V súčasnej dobe zabezpečujeme okrem kvalitného osiva tráv aj prostriedky pre ošetrovanie trávnikov, ako aj ich hnojenie.

Postupne došlo k rozšíreniu aktivít našej firmy o predaj kompletných kŕmnych zmesí pre hospodárske a domáce zvieratá, výživové doplnky a potreby pre domáci chov.